Kullanıcı Adı
Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 15
Sayı: 1770
5 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak olan CSO Stajyer sanatçı sınavı şartnamesi hükümleri, CSO gibi standardı yüksek bir orkestraya stajyer sanatçı seçmek için yeterli midir?

Yeterlidir.
Yeterli Değildir.

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 22 müzisyen gazete okuyor
 
 
Haberler
 
 

Nâzım için şiir gibi içtihat - 26.12.2005Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu, bir vatandaşın 'Nâzım Hikmet nüfustan silinemez' talebini reddeden kararı bozarak ders verdi: Büyük sanatçılara dair işlem herkesi ilgilendirir

Danıştay, Nâzım Hikmet'e vatandaşlık kapısını aralayabilecek davanın esastan görülmesini istedi ve onun vatandaşlıktan çıkarılması işlemine karşı herkesin dava açma hakkı olduğuna karar verdi.
Nâzım Hikmet'e kaybettirilen Türk vatandaşlığının iadesi talepleriyle örtüşen davayı İstanbul Barosu avukatlarından Kemal İnebolu açmıştı. İnebolu, Nâzım'ın vatandaşlıktan çıkarılmasına ilişkin 25 Temmuz 1951 günlü Bakanlar Kurulu kararının geçersiz kaldığı ve uygulanamayacağına karar verilmesi için Danıştay 10. Dairesi'ne başvurmuştu. İnebolu, nüfustan çıkarma işleminin 8 Mart 2002 tarihli olduğuna dikkat çekmiş ve bu işlemin iptalini istemişti.

10. Daire davayı reddetmişti
10. Daire, vatandaşlık hakkının şahsa bağlı haklardan olduğu, dolayısıyla söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı'na karşı dava açılamayacağına karar vererek, davayı, ehliyet yönünden reddetmişti. "Nâzım Hikmet Ran 1963'te ölmüştür, dolayısıyla Ran'ın şahsıyla ilgili sonradan tesis edilen hukuka aykırı işlemler yargı denetimine tabi olmaz. Çağına ve topluma karşı duyarlı ve sorumluluk duygusu taşıyan her aydın evrensel bir sanatçının ölümünden sonra gerçekleşen hukuk dışı bir uygulama karşısında duyarsız kalamaz" diyen Kemal İnebolu ise, 10. Daire'nin kararına itiraz etmişti.

Son sözü Genel Kurul söyledi
Bu itirazı Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu inceledi ve 10. Daire kararını oyçokluğuyla bozdu. Genel Kurul, vatandaşlıktan çıkarma işleminin her vatandaş tarafından dava konusu edilebileceğine karar verirken, şöyle dedi: "Taraf ilişkisinin kurulabilmesi için gerekli kişisel, meşru ve güncel bir menfaat alakasının varlığı, davanın niteliğine göre idari yargı yerlerince belirlenir.
Nazım Hikmet Ran, Türk dünyasının ve 20. yüzyıl dünya edebiyatının en büyük şairlerinden olup, milletlerarası bir kurum olan UNESCO'nun, şairin 100. doğum yılı anısına 2002 yılını Nâzım Hikmet yılı ilan etmesi bu gerçeğin bir tasdiki olmaktadır. Nâzım Hikmet, Türk ve Doğu halklarının şiirini etkilemiş, şiirde yeni yollar açmış, geçmiş ve gelecek yüzyılların ebediyen yaşayacak klasiği olması itibarıyla, hakkındaki vatandaşlıktan çıkarma kararının nüfus kütüğüne tescil işleminin iptali istemiyle açılan bu davada, davacının güncel menfaati bulunduğu gibi, adı geçen şairin, ulusal sınırları da aşarak dünya çapında kabul görmüş bir sanatçı olması nedeniyle bir vatandaş olarak davacının kişisel ve meşru menfaatinin de ihlal edildiği anlaşıldığından, bakılan davada, davacının sübjektif ehliyetinin varlığı kabul edilmek suretiyle davanın esasının incelenmesi gerekmektedir."

Bu karar bağlayıcı olduğu için 10. Daire, bu kez avukat Kemal İnebolu'nun talebini her yönüyle tartışmak zorunda.

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2020