Kullanıcı Adı
Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 16
Sayı: 1807
Mavi Nota e-Müzik Gazetesi'ni hangi yolla öğrendiniz?

Arkadaş tavsiyesi üzerine öğrendim.
Yaptığı çalışmalardan dolayı biliyordum.
Basın yayın araçları aracılığı ile öğrendim
İnternet arama motoru aracılığı ile öğrendim.
Tesadüfen öğrendim
Mavi Nota'yı doğduğu günden beri bilirim

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 22 müzisyen gazete okuyor
 
 
Haberler
 
 

Gelen tepkiler üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı müzik korolarından "Türk" ismini kaldırmaktan vazgeçti. - 01.04.2021Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü teklifi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “olur” verdiği önergeyle Elazığ'daki Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü “Elazığ Kürsübaşı Müzik Topluluğu Müdürlüğü”, Şanlıurfa'daki Devlet Türk Halk Müziği Korosu “Şanlıurfa Sıra Gecesi Müzik Topluluğu”, Diyarbakır'daki Devlet Klasik Türk Müziği Korosu “Diyarbakır Medeniyetler Müziği Korosu”, Edirne'deki Devlet Türk Müziği Topluluğu “Edirne Rumeli Müzikleri Topluluğu” olarak değiştirildiğini açıklamıştı. Bakanlığın müzik korolarındaki “Türk” isminin kaldırıldığına dair açıklaması sonrasında gelen tepkilerin ardından yeni bir açıklama yaparak müzik korolarından “Türk” isminin kaldırılmadığını açıkladı.

Anadolu Ajansı’nın verdi
ği habere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Mali Müşavirliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Uluslararası sanat çevrelerinde önemli birer marka olmaya aday
İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ile Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonlarının kültür hayatımıza kazandırılması, burada faaliyet gösterecek sanat birimlerimizde düzenleme yapılması çalışmalarını hızlandırmıştır.

Bu çalı
şmada, mevcut sanatçı kaynağımızın en etkin şekilde kullanımı ve birimlerimizin sanatsal birikimlerinden asgari düzeyde faydalanılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır.  Bu kapsamda, İstanbul'da aynı çatı altında daha etkin faaliyet göstereceği düşünülen dört sanat birimi iki Müdürlük altında birleştirilmiştir.  Sanatçı kaynağının etkin kullanımı ve sanatsal bilgi ve birikimlerinden asgari düzeyde faydalanılması için İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu kendi ismiyle de faaliyette bulunacak şekilde Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü çatısı altına alınmıştır.

Tanıtım faaliyetlerinde dünden bugüne önemli bir rol üstlenen Devlet Halk Dansları Toplulu
ğu, uluslararası bir markamız olacak İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde faaliyetlerine devam etmek üzere İstanbul’a taşınmıştır. Ankara’da bulunan Türk Dünyası Müzik Topluluğu’nun bünyesinde halk danslarını da barındıracak bir düzenleme yapılmıştır.

Bununla beraber, Bakanlı
ğımız Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı 26 sanat birimi bulunmaktadır. Bunlardan altısı senfoni orkestrası, biri çoksesli koro ve biri de Devlet Halk Dansları Topluluğu'dur.

Bu birimlerimizin dı
şında kalan 18 sanat birimimizin isminde, kuruldukları günden bu yana, “Türk Halk Müziği” veya “Klasik Türk Müziği” gibi icra ettiği müzik türüne göre isminde “Türk” ibaresi yer almaktadır ve bu ifadelerin hiçbiri kaldırılmamıştır. Yürüttüğümüz çalışma ile sanat birimlerimizin niteliksel ve niceliksel yönden kültürümüze daha çok hizmet etmeleri amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde yer alan ‘Sıra Gecesi’ ve ‘Kürsüba
şı Sohbetleri’ başta olmak üzere bulundukları bölgedeki kültürel değerler konusunda ihtisaslaşmaları amaçlanmış ve bu değerlerimize yeni düzenlemede yer verilmiştir. Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu'nda da ‘Türk’ ibaresi aynı şekilde korunmuştur. Ayrıca belirtmek gerekir ki, yapılan çalışmalarda hiçbir sanatçımız veya sanat birimimizde çalışan idarî personelimizin herhangi bir hak kaybı kesinlikle olmayacaktır.”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren sanat birimleri ve isimleri ise şöyle:

1- Ankara Devlet Türk Halk Müzi
ği Korosu,
2- Ankara Devlet Klasik Türk Müzi
ği Korosu,
3- Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Toplulu
ğu,
4- Cumhurba
şkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu,
5-
İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu,
6-
İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu,
7-
İstanbul Devlet Türk Halk Müziği ve Modern Folk Müziği Araştırma ve Uygulama Korosu,
8-
İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu,
9-
İzmir Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu,
10- Konya Türk Tasavvuf Müzi
ği Topluluğu,
11- Mersin Devlet Klasik Türk Müzi
ği Korosu,
12- Bursa Devlet Klasik Türk Müzi
ği Korosu,
13- Samsun Devlet Klasik Türk Müzi
ği Korosu,
14- Sivas Devlet Türk Halk Müzi
ği Korosu,
15-
Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu,
16- Elazı
ğ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu,
17- Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müzi
ği ve Medeniyetler Korosu,
18- Edirne Devlet Türk Müzi
ği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu

AA

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2021