Kullanıcı Adı
Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 15
Sayı: 1766
Ülkemizde düzenlenen Müzik Festivalleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Halkın müzik zevkinin kalitesinin yükseltilmesinde bir katkısı yoktur.
Lokal müzik eylemleridir, sınırlı sayıda dinleyici kitlesine hitap etmektedir.
Sayıları çok azdır, bu nedenle artırılmalı, daha geniş halk kitlesine ulaşılmalıdır.
Müzik Festivallerine yapılacak akademik işbirliği ile eğitim-öğretim hüviyeti kazandırılmalıdır.
Ülkemizde yeterli sayıda müzik festivali yapılmakta ve yeterli sayıda dinleyiciye ulaşmaktadır.
Ülkemizin daha önemli sorunları var, şimdi festivalin sırası değil.

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 23 müzisyen gazete okuyor
 
 
Haberler
 
 

ADK-DER tarafından düzenlenen 2.Suna Kan Uluslararası Keman Yarışması açıklandı. - 07.02.2020Kısa adı ADK-DER olan Ankara Devlet Konservatuarlılar Derneği tarafından 2020 yılında düzenlenecek olan 2.Suna KAN Uluslararası Keman Yarışması şartnamesi ve yarışmaya katılım koşulları açıklandı. 25 – 28 Nisan 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan yarışmanın son başvuru tarihi 21 Mart 2020 olarak açıklandı.

ADK-DER “2.ULUSLARARASI SUNA KAN KEMAN YARI
ŞMASI”
KATILIM KO
ŞULLARI

Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derne
ği’nin (ADK-DER) düzenlediği “2.Uluslararası Suna KAN Keman Yarışması’na 28 Nisan 1993 (27 Yaşını Geçmemiş olanlar) tarihine kadar doğmuş olan, herhangi bir konservatuvar, müzik fakültesi, müzik okulu veya eşdeğer bir kurumda eğitim gördüğünü, zorunlu eserleri çalabilen yerli ve yabancı uyruklu öğrenciler ile yurtdışında benzer eğitim kurumlarında öğrenciliklerini sürdüren veya mezun olmuş olan yerli- yabacı herkes katılabileceklerdir.

 * Yarı
şmacılar performanslarını alfabetik sıraya göre (soyadı) sergileyeceklerdir. 
* Dileyen kendi e
şlikçisi ile de yarışmaya katılabilecektir. (İhtiyaç halinde eşlikçi (ücreti karşılığı) ADK-DER tarafından sağlanacaktır.)  
* Ön eleme için, 1 tane Youtube link veya görüntülü kayıt ve yarı
şmaya katılacak adayların başvuru formlarını en geç 21 Mart 2020 günü saat 19.00’a kadar aşağıdaki ekler ile ADK-DER Yönetim Kurulu Başkanlığına (e-mail yolu ile adkder@gmail.com) ulaştırmış olmaları gerekmektedir.
* Ön Elemeyi geçen yarı
şmacılar derneğimizden piyanist istedikleri taktirde çalacakları eserlerin notalarını en geç 11 Nisan 2020 gününe kadar derneğimize yollamaları gerekmektedir.
* Ula
şım ve Konaklama yarışmacının kendisine aittir.
* Ba
şvurular Banka dekontu ile elektronik posta ile kabul edilecektir. Banka dekontunu ibra etmeyenlerin başvurusu dikkate alınmayacaktır.

JÜR
İ ÜYELERİ

ONURSAL BA
ŞKAN  Suna KAN (Devlet Sanatçısı)

Jüri Ba
şkanı: Tayfun BOZOK (ADOB Konzertmeister- ADK-DER Başkan Yardımcısı)

Jüri Üyeleri

Pelin HALKACI AKIN (MSGSÜ.DK – Borusan
İstanbul Filarmoni Orkestrası Konzertmeister)
Reyyan YÜCELEN BA
ŞARAN (H.Ü. ADK Öğretim Üyesi)
Oktay DALAYSEL (CSO eski 1.Konzertmeister)
Hande KÜDEN (Berlin Filarmoni Orkestrası Keman Sanatçısı)
Antonio PIROLLI (Orkestra
Şefi)
Jülide YALÇIN (CSO 1.Konzertmeister)

YARI
ŞMADA ÇALINMASI ZORUNLU OLAN ESERLER

Ön Eleme görüntülü kaydının 21 MART 2020 tarihine kadar teslim edilmesi zorunludur. (adkder@gmail.com) Yarı
şmacının istediği herhangi bir eser.

1-        A
ŞAMA: 25 Nisan 2020

            1-        J.S. Bach Solo Sonatlar ve Solo partitalardan (Mi Majör partita hariç) biri hızlı biri yavaş iki bölüm (Örneğin: Sol min sonattan Adagio ve Füg veya Adagio ve Presto / La minör sonattan Grave ve Füg veya Grave ve Allegro / Re minör partitadan Allamande ve Courante)

            2-        N.Paganini Op.1 Caprice,

                H.Wieniawski Op.10

                Ecole Modern: Etüde Caprice’den bir etüd

                Ysaye Op.27 solo sonat No.1: 1. Bölüm, No.2: 1. Veya 4.

                Bölüm, No.3: Tamamı, No.4: 1. Bölüm, No.6: Tamamı

(Bu eserlerden sadece 1 tanesi)

2. A
ŞAMA: 26 NİSAN 2020

    1-       L.v. Beethoven,

             J.Brahms, R.Schumann,

             C. Frank, S.Prokofiev,

             C.Debussy,

             F.Schubert(La Maj. Sonate)

             E.Grieg, E.Elgar, P.Hindemith,

             Gabriel Faure

             Karol Szymanowski

            (Bu sonatlardan Sadece 1 tanesi Komple)

Zorunlu Eser:

                                   C. Saint-Seans Havanaise

 **27 Nisan 2020 H.Ü Ankara Devlet Konservatuvarı Senfoni Orkestrası ile Finale Kalanlarla Prova

3. A
ŞAMA: 28 NİSAN 2020 (Orkestra Eşlikli Final)

        1-            L.v.Beethoven

               J.Sibelius,

               P.I. Tchaikovsky,

               F. Mendelssohn,

               (Bu konçertolardan sadece 1 tanesi komple)

2-        Zorunlu Eser; (ADK-DER 6. Beste Yarı
şması’ nda 1.seçilen eser veya 6. Beste Yarışmasında Birinciliğe değer bir eser bulunamaması durumunda ADK-DER yönetiminin belirleyeceği bir Türk eseri yarışmacılara ön eleme sonrası verilecektir.)

ÖDÜLLER:

* Birinciye;

-Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneğinin vereceği 6.000 Türk Lirası),

-2020- 2021 Konser Sezonu İçerisinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yönetim Kurulunun uygun gördüğü bir konser haftasında “Orkestra Eşlikli Konser”. (Not: CSO’nın yönetmeliği gereği yarışmacının konser vermesi için yönetim kurulu kararı esas alınacaktır)

-2020- 2021 veya 2021- 2022 Konser Sezonu içerisinde Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Senfoni Orkestrası ile Konservatuvar Sanat Kurulunun uygun gördüğü bir konser haftasında “Orkestra Eşlikli Konser”

-2020- 2021 Konser Sezonu içerisinde Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile Yönetim Kurulunun uygun gördüğü bir konser haftasında “Orkestra Eşlikli Konser”. (2.Uluslararası Suna KAN Keman Yarışması 2.si ile duo çalacaktır)

-2020- 2021 Konser Sezonu içerisinde Bursa Devlet Senfoni Orkestrası ile Yönetim Kurulunun uygun gördüğü bir konser haftasında “Orkestra Eşlikli Konser”.

-2020- 2021 Konser Sezonu içerisinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile Yönetim Kurulunun uygun gördüğü bir konser haftasında “Orkestra Eşlikli Konser”

-2020- 2021 Konser Sezonunda Ankara’da “Erimtan Arkeoloji ve Sanat Merkezi Salı Konserleri” nde   Piyanolu Resital (ADK-DER 6. Beste Yarışmasında 1. Olan eser de seslendirilecektir)                            

-2020- 2021 Konser Sezonunda Ankara’da “Mozarthaus Konser ve Sanat Evi” nde   Piyanolu Resital (ADK-DER 6. Beste Yarışmasında 1. Olan eser de seslendirilecektir)                           

*
İkinciye;

-Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneğinin vereceği 4.000 Türk Lirası)

-2020- 2021 veya 2021- 2022 Konser Sezonu içerisinde Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Senfoni Orkestrası ile Konservatuvar Sanat Kurulunun uygun gördüğü bir konser haftasında “Orkestra Eşlikli Konser”

-2020- 2021 Konser Sezonu içerisinde Bursa Devlet Senfoni Orkestrası ile Yönetim Kurulunun uygun gördüğü bir konser haftasında “Orkestra Eşlikli Konser”

-2020- 2021 Konser Sezonu içerisinde Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile Yönetim Kurulunun uygun gördüğü bir konser haftasında “Orkestra Eşlikli Konser”. (2.Uluslararası Suna KAN Keman Yarışması 1.si ile duo çalacaktır)

-2020- 2021 Konser Sezonunda Ankara’da “Mozarthaus Konser ve Sanat Evi” nde   Piyanolu Resital (ADK-DER 6. Beste Yarışmasında 1. Olan eser de seslendirilecektir)       

* Üçüncüye;

- Ankara Devlet Konservatuvarlılar derneğinin vereceği 2.000 Türk Lirası)

-2020- 2021 veya 2021- 2022 Konser Sezonu içerisinde Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Senfoni Orkestrası ile Konservatuvar Sanat Kurulunun uygun gördüğü bir konser haftasında “Orkestra Eşlikli Konser”

-2020- 2021 Konser Sezonunda Ankara’da “Mozarthaus Konser ve Sanat Evi” nde Piyanolu resital (ADK-DER  6 Beste Yarışmasında 1. Olan eser de seslendirilecektir)         

Not: Yarışma sonrası ilk üç dereceye girenler kazandıkları konser ödülleri için konser aldıkları yerlerle bir sonraki sezon için en kısa sürede iletişime geçmeleri gerekir.             

EKLER:

1-        Kısa özgeçmiş (Word formatında/ yarım sayfa)

2-        Nüfus Cüzdanı fotokopisi (jpeg)

3-        Öğrenci Belgesi

4-        Profilden çekilmiş jpeg formatında foto

5-        ADK-DER İş Bankası Ankara Aşağı Ayrancı Şubesi (IBAN : TR60 00064000 0014 2360 5691 51 ) 4236- 0569151 nolu hesaba    #150,00.-TL (Yüzelli Türk Lirası) yatırdığını gösteren banka dekontu.

ADK-DER Adres      : Kuşkondu Sokak 5/A Çankaya-ANKARA

İrtibat Adresi           : Yücetepe Mahallesi 91 Sokak No: A10 – 65/2

 Emekli Subay Evleri 06910 Çankaya – Ankara

Cep                            : 0532 736 83 76- 0533 743 13 66

Katılım ve Şartname için: ADK-DER

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2020