Kullanıcı Adı
Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 17
Sayı: 1807
Mavi Nota e-Müzik Gazetesi'ni hangi yolla öğrendiniz?

Arkadaş tavsiyesi üzerine öğrendim.
Yaptığı çalışmalardan dolayı biliyordum.
Basın yayın araçları aracılığı ile öğrendim
İnternet arama motoru aracılığı ile öğrendim.
Tesadüfen öğrendim
Mavi Nota'yı doğduğu günden beri bilirim

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 24 müzisyen gazete okuyor
 
 
Haberler
 
 

Deniz Seki'nin durumu ile ilgili avukatı bir açıklama yaptı: - 21.09.2015Uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan ve bu nedenle şimdi cezaevinde bulunan Deniz Seki'nin Avukatı Naim Karakaya, Deniz Seki'nin suçsuzluğu üzerine yaptıkları başvcurularla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklama aynen şöyle:

Anayasa Mahkemesi Deniz Seki adına yapmı
ş olduğumuz başvuruyu kabul edilebilir bulmuş ve kararını bugüne ait 19 Eylül 2015 tarihi Resmi Gazetede yayımlamıştır. Yüksek Mahkeme, Deniz Seki hakkında kapatlan Özel Görevli İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılamasının;

1-  Kanuni hakim güvencesi ve tanık sorgulatma hakkına ili
şkin iddialar yönünden açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna oybirliğiyle;

2-  Delillerin elde edilmesi ve de
ğerlendirilmesinin adil olmadığı iddiaları yönünden açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna (Üye Serdar Özgüldürün muhalefeti ile) oyçokluğuyla;

3-  Kararı Veren Terörle Mücadele Kanununun 10. Maddesiyle görevli mahkemeleri kaldıran 6526 sayılı Kanunun 1. Maddesinin dördüncü fıkrasının Anayasaya aykırı oldu
ğu yönündeki iddiaların konu bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna oybirliğiyle;

Karar vermi
ş, Anayasal hakların ihlal edilmediği sonucuna varmıştır. Bu kararla iç hukuk yolları tüketilmiştir; hukuksuz bu süreç, yasal süresi içerisinde Strazburgdaki İnsan Hakları Avrupa Mahkemesine taşınacaktır.

Anılan karar için hukuki ba
şvuru yollarımız da müvekkilimizin suçsuzluğuna inancımız da sonuna kadar devam etmektedir. Deniz Seki, işlemediği bir suçtan özgürlüğü kısıtlanmış bir kişi olarak bu yanlışğa bir son verileceği ümidiyle hayata tutunmaya çalışmakta; adaletin gecikmesi adaletsizlik olsa da aklanacağına dair tam bir inançla yaşamaktadır. Özel Görevli Mahkemeler, insan hakları ihlalleriyle sistem içerisinde öyle ağır kirlenmeye neden olmuşlardır ki bir kısmı düzeltilmeye çalışılmış ise de daha ağır ihlallerin arıtılması mümkün olamamıştır. Bu mahkemelerin faaliyeti sona erdirilse bile bu yanlış yargılamaların geçmişte mağduru olan onbinlerce insanın bunun bedelini özgürlüğüyle ödemeye devam ettiğine tanık olmak son derece üzücüdür.

Bir gün müvekkilin yargılamasının özel ko
şullarda yapıldığı, dürüst yargılanma hakkının ihlali tespit edilirse bunun kazananı Deniz Seki değil, adil yargılama hakkına yapılmış tecavüz telafi edilmeye çalışılan adalet sistemi olacaktır. Unutulmamalıdır ki asılan, hırsız değil yakalanandır.

Kamuoyunun bilgilerine, saygılarımla
Avukat Naim Karakaya
Deniz Seki Müdafii

DEN
İZ SEKİNİN KARARLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ:

Kararın olumsuz
şekilde sonuçlandığı bilgisi tarafımıza bu hafta içerisinde haricen ulaşş ve şahsım bu durumu 17 Eylül 2015 tarihli görüşmede Cezaevinde Deniz Seki ile paylaşştım; Deniz Sekinin karar konusundaki ilk görüşleri şu şekildedir:

- Masum insanlardan en a
ğır suçların mahkumu sonucuna ulaşan hukuk düzeninin benim suçsuzluğumu tesis edememesine maalesef şaşırmadım. İnsanlar bilmeli ki sanıklar dışarıda mağdurlar içeride. Ben ne yapmadığımı en iyi bilenim, er ya da geç bunun ortaya çıkacağına da inanıyorum.

- Ben hayatımda insanlar için sadece beste yaptım ve
şarkı söyledim; bugün hapsedilen şarkılarımdır; masum insanların hukuk düzenine duyduğu güvendir. Benim yargı sürecimdeki savcı hakimlerin bugün nerede olduklarına bakılırsa hangi düşüncelerle bu süreci yönettikleri de anlaşılacaktır.

-Ben suçsuzlu
ğumu bilerek sevenlerime şunu haykırıyorum, Dünya dönüyor !

DEN
İZ SEKİ

Anayasa Mahkemesi kararının açıklandı
ğı Resmi Gazete linki

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150919.htm&main=
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150919.htm

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2021